Mar 15, 2015

Mr Jason Menemukan Kebenaran dalam Islam

Kebenaran itu adalah tunduk, patuh kepada Tuhan Semesta Alam dengan mengikhlaskan diri seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas terhadap takdir dan bersyukur karenanya. Baik Alhamdulillah, buruk menurut kita juga harus Alhamdulillah, karena itulah pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Inilah makna Islam.

Kebenaran adalah Islam, namun untuk menemukan Islam maka manusia tidak harus melihat dari ritual ummat Islam yang ada sekarang. Menemukan Islam harus didahului dengan akal yang tulus, sementara dengan akal ini manusia akan menemukan iman. Jika imannya benar, maka otomatis dia akan menemukan kebenaran dalam Islam.

Sebuah tulisan yang inspiratif dari sumber https://www.facebook.com/MualafCenter?fref=nf tentang hidayah Allah swt kepada seseorang yang secara tulus dan ikhlas menggunakan akal sehat didalam menemukan iman. Dan iman itu mengantarkan kepada Islam. Bagaimana kisahnya? Simak pemaparan berikut ini,

Alhamdulillah..

Walaupun begitu gencarnya yang banyak memprovokasi agama Islam, banyak fitnah dan gambaran jelek dan mengerikan tentang Islam, namun ketika hidayah itu hadir maka tak seorangpun dapat menghalanginya.. Karena sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang diijinkan Allah untuk membawa kebenaran Allah.. Islam satu - satunya agama tauhid, agama yang membawa damai dan rahmat Allah untuk semesta alam.. Agama tanpa paksaan dan rekayasa,,

Bila yang Maha Membolak-balikan Hati telah berkehendak, maka siapapun yang ingin mengenal betul dan berkeyakinan kuat tentang Islam, adalah sesuatu kemudahan dan karunia besar yang diterimanya. Karunia hidayah dari Allah..

 

Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, ba'da isya tadi saudara kita Mr. Jason (mantan nasrani) WN United Kingdom (UK) menyadari kebenaran sejati hanya ada dalam Islam dan telah bersyahadat bersama pengurus dan team Mualaf Center Bandung Handy Bonny Al-Mahmoed disaksikan jamaah isya masjid Pusdai, Bandung Jawa Barat

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS. AN Nasr : 1-3)

"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS.Ali Imraan : 85)

"Katakanlah:"Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Allah.Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka:"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah". (QS.Ali Imraan : 64)

"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.." (QS.Ali Imran : 110)

Mari mengenal Islam lebih dekat dengan jujur dan benar, hubungi: www.mualaf.com/pembinamualaf Artikel TerkaitNo comments:

Post a Comment