Jul 1, 2014

7 Adab dan Keutamaan Sedekah

Pengertian sedekah 

Oleh Adhin Busro

Sedekah asal katanya adalah sadaqah adalah satu akar kata dengan siddiq atau kebenaran. Sehingga, sedekah dapat diartikan sebagai pembuktian dari kebenaran janji Allah SWT yang menjamin rezeki setiap makhluk-Nya

Sedekah secara umum adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”
http://hjkarpetmasjid.blogspot.com/

Sedekah selain harta benda bisa berupa
 1. Tasbih, Tahlil dan Tahmid
 2. Hubungan intim suami istri
 3. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya
 4. Membantu urusan orang lain
 5. Mendamaikan dua pihak yang berselisih
 6. Menjenguk orang sakit
 7. dll

Adapun 7 adab-adab sedekah adalah berikut ini

Berikut 7 adab dan keutamaan sedekah. Sebenarnya adab dab keutamaan/ fadhilah tentu saja lebih dari 7, namun saya cantumkan 7 yang paling bermanfaat

Pertama: Luruskan niat!

Ikhlas karena Allah. Dalam sebuah atsar, Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya”. 

Kedua: Harus dari harta yang halal!

Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu” (HR. Bukhari no. 1410 dan Muslim no. 1014).

Ketiga: Sedekah dengan harta yang paling dicintai

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (Qs. Ali 'Imran: 92)

Keempat Dari harta yang baik-baik

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Kelima Mendahulukan kerabat terdekat dan orang-orang yang membutuhkan

Sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam (yang artinya): "Sedekah kepada orang miskin mendapat satu sedekah, dan sedekah kepada saudara kerabat mendapat dua pahala; pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi." (HR. Ahmad (IV/18). Syaikh Al Albani menyatakan hadits ini hasan dalam al Irwaa' (no. 883)).

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 177)

Keenam Menyembunyikan sedekah atau menampakkannya

Sebisa mungkin hendaknya bagi orang yang sedekah untuk menyembunyikan sedekahnya, kecuali apabila menampakkan sedekah membawa mashlahat yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka hal itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah: 271).

Ketujuh Jangan menunda-nunda

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafikun ayat 10)


7 Keutamaan Sedekah

Pertama, Melindungi Dari Bala Bencana

Dalam sebuah atsar Rasulullah SAW pernah bersabda : “Obatilah orang sakit diantara kalian dg sedekah”. Kemudian dalam atsar lainnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bencana”.

Kedua, Berlipat Ganda Pahalanya

Allah SWT telah berfirman: “Perumpamaan (infak yg dikeluarkan oleh) orang-orang yg menginfakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dg sebutir benih yg menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiapbulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yg Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS.Al-Baqarah:261)

Ketiga, Menjadikan Harta Berkah dan Terus Berkembang

Dalam sebuah atsar "Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan kecuali ia bertambah... bertambah... bertambah...” (HR. Al Tirmidzi)

Dan apa yg kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rejeki sebaik-baiknya.(QS.Saba’:39)

Keempat, Menjadi Bukti Keimanan

Di dalam sebuah Hadits Rasulullah bersabda: “Sedekah adalah menjadi burhan(bukti).” (HR.Muslim)

Maksudnya, sedekah adalah bukti keimanan pelakunya.Sesungguhnya orang munafik menolak keberadaan sedekah karena tidak meyakininya. Barangsiapa yg mau bersedekah, maka hal itu menunjukkan kebenaraan imannya. Kepercayaan bahwa sedekah tidak mengurangi harta tetapi malah menyuburkannya yang didapatkan dari sumber-sumber lain yang tidak akan pernah diduga sebelumnya.

Kelima, Akan Mendapat Naungan di Padang Mahsyar

Sedekah akan menolong pelakunya dari kesengsaraan dalam perjalanan menuju alam akhirat, dalam sebuah atsar Rasulullah SAW bersabda: “Setiap orang akan berada dibawah naungan sedekahnya, hingga diputuskannya perkara-perkara diantara manusia”

Didalam hadits lain Beliau juga bersabda: “Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya” (Shahih Ibnu Khuzaimah 4/95)

Keenam, Pahalanya Akan Mengalir Terus Walaupun Telah Mati

Dalam sebuah atsar Rasul SAW bersabda: “Pahala amalan dan kebaikan yg bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya—Beliau menyebutkan diantaranya--,(yakni)musyaf yg ia tinggalkan,masjid yg ia bangun,rumah untuk orang yg dalam perjalanan yg ia bangun, sungai yg ia alirkan, atau sedekah yg ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan bakal menghampirinya sepeninggalnya.”

Ketujuh, Melapangkan Jalan ke Surga dan Menyumbat Jalan ke Neraka

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yg luasnya seluas langit dan bumi yg di sediakan utk orang-orang yg bertakwa. (Yaitu) orang-orang yg menginfakkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yg menahan amarahnya dam memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang yg berbuat kebajikan.”(QS. Ali Imron:133-134)

Dalam sebuah atsar Rasulullah SAW bersabda: “Buatlah penghalang antara dirimu dan api neraka walau hanya dg separuh butir kurma.”


Apa yang harus dilakukan

Bersedekahlah sekarang sebelum terlambat 1. 

Sahabat Nabi saw bisa kita jadikan contoh. Abu Bakar As Shidiq pernah memberikan seluruh hartanya, demikian pula Abdurrahman Bin Auf walalupun kemudian ditolak Nabi saw. Umar bin Khatab menyedekahkan 2/3 hartanya demikian pula Ustman Bin Affan dan sahabat yang lain.

Bukti Ilmiah sudah dikeluarkan dalam berbagai penelitian dari berbagai sudut pandang.
 • Brendan Borreldalam majalah ilmiah nature menulis, "Uang bisa membeli kebahagiaan ketika kita sedekahkan"
 • Allan Luks dalam bukunya, "Menolong orang lain (sedekah) dapat mengurangi sakit, stress, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kualitas kesehatan"
 • Dr Stephen Post dalam bukunya, "Sifat dermawan itu menyehatkan dan memanjangkan umur, bahkan dua kali lebih menyehatkan daripada aspirin"
http://rahasiakuncisukses.com/?id=wahyu

Fakta yang Kaya semakin Kaya
 • Bill Gates dan Warren Buffet orang terkaya didunia sedekah trilyunan rupiah   
 • Donnal Trumph sewaktu bangkrut malah membagi-bagikan harta yang masih tersisa
 • Robert Kiyosaki, "Kalau ingin mempunyai usaha berkibar yang nelayani banyak orang, maka sedekahlah sekarang kepada banyak orang"

Sedekahlah sekarang sebelum terlambat 2

Jangan pedulikan ikhlas atau tidak ikhlas. Sedekah dahulu sebelum ikhlas didapatkan. Learning by doing. Jangan kawatir ikhlas tidak ikhlas pasti dibalas. Jangan percaya malaikat gadungan yang menuduh kita tidak ikhlas/ riya
 • "Sedikit tidak apa-apa yang penting ikhlas", lebih baik banyak dan ikhlas
 • "Tidak perlu banyak-banyak entar riya" Lebih baik lebih banyak, lebih segera sambil berlatih keikhlasan. Masalah riya' sudah ada yang menilai. 
 • "Nanti kalau saya sudah kaya baru sedekah". Bahkan khalifah Ali mengatakan, "Pancinglah rezekimu dengan sedekah". Artinya sedekah akan membuat/ memancing  kita kaya.

Sedekahlah sebelum terlambat 3
 • Bukti yang banyak sekali bahkan sudah tidak bisa dihitung lagi
 • Sedekah adalah bankir pribadi, dokter, bodyguard, asisten pribadi kita
 • Termasuk, melipatgandakan rezeki, memudahkan jodoh, keturunan, kesehatan dan menolak bala

Sebagai penutup simak baik-baik Firman Allah berikut ini,

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS Al Munafikun ayat 10)

Adds
Ada 7 rahasia magis yang perlu anda baca dan pelajari. Klik disini


Artikel TerkaitNo comments:

Post a Comment