Jun 9, 2013

Allah swt. sesuai persangkaan hamba_Nya

Manusia adalah produk dari pikirannya, ia menjadi apa yang ia pikirkan..
Begitu anda mengganti pikiran-pikiran yang negatif dengan yang positif, anda akan mulai mendapatkan hasil yang positif...

Bagaimana supaya pikiran bisa selalu positif?? Pikiran yang positif bisa dimulai dari hati yang ikhlas terhadap takdir..

“Aku sesuai dengan persangkaan hamba pada-Ku” (Muttafaqun ‘alaih).

Dari Abu Hurairah ra berkata, bersabda Rasulullah saw, Berfirman Allah Yang Maha Agung:

“Aku berada dalam sangkaan hamba-Ku tentang Aku, dan Aku bersama-nya ketika ia menyebut Aku. Bila ia menyebut Aku dalam dirinya, Aku menyebut dia dalam Diri-Ku. Bila ia menyebut Aku dalam khalayak, Aku menyebut dia dalam khalayak yang lebih baik dari itu. Bila ia mendekat kepada-Ku satu jengkal, Aku mendekat kepadanya satu hasta. Bila ia mendekat kepada-Ku satu hasta, Aku mendekat kepadanya satu depa. Bila ia datang kepada-Ku berjalan kaki, Aku datang kepadanya berlari-lari”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmidzi, Ibn Hanbal)

Makanya sobat...
Mulailah untuk berperasaan positif untuk pikiran yang positif..Artikel TerkaitNo comments:

Post a Comment